PDF versie van de historie.

In 1946 gaan er binnen de Jonge Boeren stemmen op om een ruiterclub op te richten. Dat het idee juist binnen die vereniging ontstaat lag voor de hand. Er werd een bijeenkomst georganiseerd voor belangstellenden in Café Grubben op zondagmorgen, vermoedelijk op 5 mei 1946, de juiste datum blijkt helaas niet uit de notulen. De heren A. Engels en H. Hendriks leidden de bijeenkomst en na voorlezing van het regelement meldden zich 47 leden aan. Een week later werd er overgegaan tot het kiezen van een voorlopig bestuur. Met meerderheid van stemmen worden gekozen: Jo Lenders, Piet Verstegen, Juup Trepels, Sef Beurskens, Tinus Hendrix, Pierre Joppen en Jan Wijnen. Tot eerste voorzitter wordt Jo Lenders gekozen.

Periode 1961-1970 Aan begin van deze periode wordt het secretariaat overgenomen door S. Jacobs. Het aantal rijdende leden neemt langzaam af. De tractor neemt het werk op de akkers steeds meer over en het hebben van een paard wordt steeds meer als "luxe"beschouwd, met name bij de Landelijke Ruiterbonden is dit merkbaar. De liefhebbers leggen zich echter steeds meer toe op het "sport"-paard.

  Periode 1971-1980 De zeventiger jaren beginnen met woelige tijden. Jo Niëns neemt op 24-08-1971 het voorzitterschap op zich totdat S. Jacobs hem weer opvolgt op 27-10-1971. Het secretariaat komt in handen van Lia Janssen-Gommans. Hoewel het aantal rijdende leden is teruggelopen, worden er in 1975 toch nog 9 combinaties afgevaardigd naar het Bondsconcours, waaronder een 4-tal. J. Vrenken behaalde het kampioenschap dressuur M met zijn paard Joyce. Ook werd er, na vele jaren, weer eens genkrijden georganiseerd in Maasbree, winnaar C. Lemmen.
1951-1960 Aan het begin van de vijftiger jaren liep de animo terug. Piet Verstegen volgt Jo Lenders op als voorzitter op 20-02-1952. Met moeite kon met een 4-tal op de been brengen, zoals te lezen valt in het jaarverslag 1952. In 1953 vertrekt Jo Lenders naar Canada en Harry van Osch volgt hem ruim een jaar later op. Jo Wijnen wordt commandant. Het aantal rijdende leden groeit weer aan met vooral jongere leden, waaronder in 1954 Frans Vrenken. In 1957 verovert het 8-tal het Limburgs Kampioenschap te Baarlo in de klasse L en Fr. Vrenken wordt individueel kampioen dressuur L.  

1951-1960 Aan het begin van de vijftiger jaren liep de animo terug. Piet Verstegen volgt Jo Lenders op als voorzitter op 20-02-1952. Met moeite kon met een 4-tal op de been brengen, zoals te lezen valt in het jaarverslag 1952. In 1953 vertrekt Jo Lenders naar Canada en Harry van Osch volgt hem ruim een jaar later op. Jo Wijnen wordt commandant. Het aantal rijdende leden groeit weer aan met vooral jongere leden, waaronder in 1954 Frans Vrenken. In 1957 verovert het 8-tal het Limburgs Kampioenschap te Baarlo in de klasse L en Fr. Vrenken wordt individueel kampioen dressuur L.

Periode 1981-1990 Door de jaren heen heeft de ruiter-club de wens gehad een eigen lokaal te hebben. In de begin jaren werd reeds gedacht over een eigen sportpark en in de zestiger jaren werden reeds plannen opgezet voor de bouw van een hal waarin ook bij slecht weer kon worden gereden. Op verschillende plaatsen in de omgeving worden maneges gebouwd, compleet met rijhal en kantine. De indoor concoursen komen steeds meer in zwang en ook de N.K.B. organiseert indoor kampioenschappen. In 1983 weet L. Joppen het N.K.B. kampioenschap L te veroveren in Wanroy.

   

Periode 1990-2000 De ruiterclub is inmiddels in rustiger vaarwater terecht gekomen. De jaarlijkse concoursen zijn telkens een goede bron van inkomsten, waarmee steeds meer voorzieningen kunnen worden verbeterd. Er wordt een aansluiting op de nutsvoorziening gerealiseerd, waardoor niet meer met aggregaten voor stroomvoorzienig hoeft te worden gewerkt. De afrastering wordt vernieuwd en verbeterd en er komt een pomp voor beregening.

Periode 2000-2010 Hier wordt hard aan gewerkt.